"Ontwikkelen doe je vanuit je hart"

Wie ben ik...


Ik ben Antoinette Emsbroek-Mulder, getrouwd met Matthijs en de trotse moeder van Theun (9) en Bob (7). In het onderwijs heb ik inmiddels al 21 jaar ervaring in groep 2 t/m 8. Door mijn vak weet ik dat veel kinderen een steuntje in hun rug kunnen gebruiken, juist nu in het huidige onderwijs waarin er veel gevraagd wordt van onze kinderen. Wanneer je je veilig voelt, kun je pas dingen leren en sta je er open voor. Tegenwoordig ben ik HB-coördinator, Instituutsopleider van Saxion en Iselinge en coach ik veel kinderen in groepjes, danwel individueel op een basisschool. Daarnaast begeleid ik kinderen vanuit deze praktijk, maar ook vanuit het expertisecentrum Begaafdheid van Hetty Velthuis in Apeldoorn.Werken vanuit m’n hart, is waar ik gelukkig van word. In de afgelopen jaren ben ik steeds meer gaan doen wat bij me past. Vandaar dat ik de stap gezet heb om TANTENET /De Talentinfluencer op te zetten om kinderen te laten groeien, stapje voor stapje. TANTENET/de Talentinfluencer biedt je laagdrempelige hulp voor sociaal emotionele- en cognitieve vaardigheden.

De begeleiding die ik kan geven, kan thuis, op school, maar ook eventueel op een buitenschoolse opvang, dit natuurlijk altijd in overleg met de verschilllende partijen.


Sociaal emotionele en Cognitieve begeleiding van kinderen van 4 t/m +/- 12 jaar Tante Net leert het je leren...

Begeleiding d.m.v. Kids' Skills en /of de Kernvisiemethode

Kids' Skills

‘Kids’ Skills’ is een simpele en speelse methode voor kinderen om hun problemen te overwinnen. Deze methode verovert op dit moment stormenderhand de wereld en is inmiddels in 12 talen verschenen.

Uitgangspunt van deze praktisch aanpak is, dat bijna elk probleem kan worden gezien als een vaardigheid die geleerd of nog verbeterd kan worden.Het versterkt de motivatie, het zelfvertrouwen en verbetert de leerprestaties van kinderen aanzienlijk. Kinderen vinden ‘Kids’ Skills’ leuk, omdat de probleemfocus wegvalt en ze positief worden bevestigd!

Het methode ‘Kids’ Skills’ biedt o.a.:

  • hulp voor kinderen tussen circa 4 en 12 jaar om vaardigheden te leren, problemen op te lossen of ongewenst gedrag te veranderen
  • géén schuld meer bij kinderen of ouders voor de moeilijkheden van het kind
  • een uitnodiging aan ouders en de omgeving van het kind om actief deel te nemen aan het proces van het kind
  • een praktische benadering in 15 stappen voor kinderen en hun begeleiders
  • de mogelijkheid voor het kind zelf expert te worden in wat het doet
  • een breed assortiment aan ondersteunende materialen, zoals o.a. werkboekjes voor kinderen, posters, een cd-rom en een website
  • een kans ons denken over kinderen opnieuw te onderzoeken en met ze samen te werken
  • een eenvoudig te volgen programma dat uitgaat van de overtuiging dat kinderen vaardigheden kunnen leren om zelfstandig, zelfs schijnbaar grote, problemen te overwinnen
  • een kans om daarbij samen veel plezier te hebben

Kids’ Skills is ontwikkeld door de Finse psychiater dr. Ben Furman. Hij schreef het succesvolle boek " De methode Kids’ Skills" (isbn 978 90 244 17452)